Werkorganisatie BUCH wil de komende vier jaar 6,5 miljoen euro extra investeren computers, software en het ICT-beheer. Dat is volgens de organisatie nodig om mee te gaan met de tijd. Daarnaast is van 2024 tot en met 2027 rond 5 miljoen extra nodig om hoog ziekteverzuim te compenseren. Gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben hun begrotingen voor komend jaar echter al vastgesteld, en vanuit de raden klinkt steeds meer weerstand tegen de stijgende kosten van de BUCH.

In de Tweede Voortgangsrapportage 2023 van de BUCH geeft de werkorganisatie aan dat het wil doorbouwen aan de 'ICT-backbone'.  "Het doel is om verdere procesoptimalisatie mogelijk te maken. Daarnaast moet de veiligheid van het gegevensbeheer binnen Werkorganisatie BUCH verder worden verbeterd" Hiervoor is dit jaar 0,2 miljoen euro begroot. Voor 2024 is dat 1,9 miljoen en daarna aflopend naar 1,3 miljoen in 2027. De last wordt volgens de bestaande verdeelsleutel over de vier gemeenten verspreid.

De BUCH rapporteert dat de ICT in de eerste helft van 2023 al aanzienlijk is verbeterd, ondanks tekorten in IT-personeel. Maar er moet worden doorgebouwd omdat de digitale wereld zich nou eenmaal verder blijft ontwikkelen, de gemeenten steeds afhankelijker zijn van ICT, de kosten stijgen en de eisen voor beveiliging steeds toenemen. En dat vergt ook meer toezicht.

Zoals al eerder werd aangegeven, kampt de BUCH met veel ziekteverzuim en de daarbij komende extra kosten. Dit probleem keert terug in de voortgangsrapportage. Voor dit jaar is 1,5 miljoen euro extra begroot en dat loopt tot en met 2027 op naar jaarlijks 1,8 miljoen. "Met deze keuze kiest het bestuur er bewust voor de volgende jaren de extra te maken vervangingskosten bij ziekte, op basis van “nacalculatie” aan de colleges en raden voor te leggen."

Niet alleen is er steeds meer kritiek op wat de BUCH-werkorganisatie kost. Aanvankelijk werd de Eerste Begrotingswijziging 2023 unaniem afgewezen door de Heilooër gemeenteraad. Voor het jaar 2026 wordt landelijk van een 'financieel ravijn' gesproken. Het Rijk verhoogde jaren achter elkaar de bijdragen aan gemeenten, onder andere vanwege de coronacrisis, maar het plan is om de kraan over twee jaar weer wat dichter te draaien. (foto: Pixabay / AlexanderStein)
Pin It
Bekeken: 483x
https://pustaka.dumaikota.go.id/inlislite/produks/sdemo/ https://siwaspada.rembangkab.go.id/sigacor/ https://elibrary.univamedan.ac.id/sdemo/ https://derma-express.com/slot-demo/ http://barenlitbangda.semarangkab.go.id/sdemo/ https://sinta.ditjenbun.pertanian.go.id/products/demo/ https://www.ella-lapetiteanglaise.com/ https://www.tyronesjacket.com/ https://chavancentre.org/slot-demo/ https://linkr.bio/link-mpoxo https://heylink.me/link-ksoklub/