De Heilooër gemeenteraad lijkt akkoord te zullen gaan met de opvang van Oekraïners in het nieuwere deel van het gemeentehuis. Dat bleek tijdens de commissievergadering van maandag. Er zijn vanuit de raad nog wel wat vragen over hoe lang het Rijk subsidie blijft verstrekken voor opvang van Oekraïense vluchtelingen en wie de opvang gaat verzorgen.

Gemeente Heiloo gaat over een paar maanden deels over, vanuit de nieuwere vleugel van het gemeentehuis naar het oude Rabo-pand. Het college stelde voor om de rechtervleugel om te bouwen tot tijdelijke woonruimte voor 89 Oekraïense vluchtelingen en eventueel andere mensen die woonruimte nodig hebben. Hiervoor zouden 26 woonunits moeten worden ingericht. Over twee jaar kan het gebouw opnieuw worden ingericht met sociale huurwoningen voor Kennemer Wonen, zoals de gemeenteraad dat wil.

De buurtvereniging Van Aostastraat is niet blij. "Wij vinden dat de opvang van 89 van de 96, dus 95 procent van het door Heiloo te leveren quotum, op een locatie in onze straat een onevenredig grote belasting", laat Theo Bakker weten. "Wij pleiten voor een spreiding over meerdere locaties. Daarbij valt te denken aan continuering van de opvang te Runxputte of opvang in containerwoningen". Verder wil de buurt weten hoe het zit met voorzieningen zoals parkeren en speelplekken voor de Oekraïners, handhaving en betrekking van de buurt bij de ontwikkeling van de plannen. Ook willen ze weten welke groep mensen het college wil huisvesten, mocht er plek over zijn. "Wij verwachten op korte termijn een concrete datum te krijgen voor een informatieavond."
Pin It
Bekeken: 145x