Een meerderheid van de gemeenteraad heeft gestemd voor actualisering van het Verkeersbeleid 2018 - 2030 met 'optie B'. Optie B is een knip in de Kanaalweg en eenrichtingsverkeer op de Willibrordusweg. CDA, Gemeentebelangen Heiloo, PvdA en toch ook Heiloo Lokaal stemden tegen. De aanpassingen zullen worden uitgevoerd nadat de A9-aansluiting klaar is, en zijn eventueel omkeerbaar.

De meerderheidscoalitie beseft zich dat optie B van adviesbureau Goudappel niet populair zal zijn bij bewoners langs de wegen die drukker worden, maar vindt meer dan alleen snelheidsmatigende ingrepen in het centrum noodzakelijk. Temeer omdat Heiloo flink groeit. De uitslag van elf tegen acht stemmen is niet verrassend, want alleen Heiloo Lokaal leek tijdens de commissievergadering nog niet zeker.

Verder stemde de gehele raad minus GBH in met een motie, waarmee het college wordt opgeroepen om uiterlijk volgend kwartaal opdracht te geven voor het maken van minimaal twee ontwerpen voor de Stationsweg. Deze zal worden heringericht en deels autovrij worden gemaakt, net als het Stationsplein.
Pin It
Bekeken: 421x