Aan de oevers van het Heilooër park Noorderneg worden vissenbossen gelegd. Het project is een samenwerking tussen het waterschap, gemeente Heiloo en de lokale hengelsportvereniging. Met de losse bundels wilgenhout krijgen vissen en hun eitjes meer bescherming, en wordt de biodiversiteit in en boven het water vergroot.

De waterkwaliteit aan de Noorderneg is al verbeterd. Het water is onder andere helderder geworden. Doordat het water relatief diep is, groeien er echter weinig waterplanten. Vissen hebben er dus niet veel bescherming tegen roofvissen, visetende vogels en dieren die gek zijn of viseitjes. De vissenbossen moeten die geven, en meteen ook plek voor algengroei en waterinsecten bieden.

De bundels worden ongeveer 10 meter lang en 1 meter breed. Er worden paaltjes in de bodem geslagen en daartussen komen 'rommelig' neergelegde wilgentakken. De vissenbossen komen buiten de bekende zwem- en hengelsport plekken.

Het plaatsen van vissenbossen is nog nieuw voor het waterschap. Het waterschap en de hengelsportvereniging stellen een plan op voor het monitoren van de ontwikkelingen. Het waterschap is van plan om ook op andere plekken wilgenbundels te leggen.
Pin It
Bekeken: 262x