De gemeenteraad van Heiloo heeft de Begroting 2023 en het Meerjarenperspectief 2024-2026 vastgesteld. In de begroting staat een klein plusje van 28.000 euro op totaal 65,8 miljoen euro. De hoge inflatie en kostenstijgingen zorgen voor een fikse deuk in besteedbaar vermogen. Voor 2024 en 2025 worden daarentegen flinke overschotten verwacht. Daarna zakt Heiloo net als heel veel gemeenten in het rood, tenzij het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op toelagen terugdraait.

Een Heilooër huishouden met een gemiddeld huis zal 2,6 procent meer aan gemeentelasten betalen. Er is dus voor gekozen om de bijzonder hoge inflatie en kostenstijgingen niet door te schuiven. Tezamen met buffers voor energielasten en prijs- en loonstijgingen zorgt dat ervoor dat er in 2023 een bescheiden 300.000 euro overblijft voor de ambities van de raad, zoals de facelift voor het centrum waar vanavond een presentatie over is.

Alleen Gemeentebelangen Heiloo stemde tegen de begroting. Fractievoorzitter Edith de Jong: "Opnieuw een beleidsarme begroting. Voor het vijfde jaar op rij. Dit keer zelfs een realiteitsarme!" Ze ziet geen concrete onderbouwing voor de drie ton gereserveerd voor ambities. GBH diende een aantal verzoeken in en vier moties die weinig tot geen steun kregen.

Heiloo-2000 fractievoorzitter Linda Veerbeek had in haar betoog al ruimschoots benadrukt dat de tijden onzeker zijn. "De inkt is nog niet droog of er doen zich alweer wijzigingen voor". En dat er daarom "prudent" en met buffers begroot is. In 2024 en 2025 is er veel meer ruimte om de ambities te realiseren. "Maar gezien alle eerdergenoemde onzekere ontwikkelingen lijkt het ons alleen wel verstandig om daar nu al niet op vooruit te gaan lopen met onverantwoorde uitgaven.

In 2023 bedragen de totale reserves circa 30 miljoen euro met een solvabiliteit van 33 procent. Zie de complete Begroting 2023 op heiloo.bestuurlijkeinformatie.nl.
Pin It
Bekeken: 212x