Gemeente Alkmaar heeft gewerkt aan verbetering van het Verkeersbeleid 2018-2030. Het beleid geeft koers aan verbetering van de spreiding van het verkeer, de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in en om het dorp. Van de vier eerder opgestelde aanpassingsopties stelt het college optie B voor. Op 14 november buigt de raadscommissie zich over dit advies en op 28 november neemt de gemeenteraad een besluit.

Wethouder Rob Opdam: “Als college willen we de bestaande verkeersknelpunten graag oplossen en toekomstige knelpunten voorkomen. In het verkeersbeleid hebben we voor verschillende wegen grenzen vastgesteld voor de acceptabele hoeveelheid verkeer per dag. Uit het onderzoek van Goudappel blijkt dat deze grenzen voor verschillende wegen niet juist zijn vastgesteld. We stellen de raad voor om dit te herstellen en de nieuwe toetswaarden vast te stellen."

Goudappel keek niet alleen naar grenzen van verkeersdrukte op de diverse wegen in gemeente Heiloo, maar ook naar ontwikkelingen wat betreft met name nieuwbouw en infra-projecten zoals de A9-aansluiting. In het onderzoeksrapport werden eerst drie maatregelpakketten beschreven. Naar aanleiding van reacties van inwoners en het Verkeerspanel kwam daar een vierde bij.

Goudappel stelt dat opties B en D voldoende oplossing kunnen bieden. Pakket B gaat uit van een knip in de Kanaalweg en eenrichtingsverkeer op de Willibrordusweg. Pakket D gaat uit van eenrichtingsverkeer op veel verschillende wegen in de kern van Heiloo. Beide opties leiden veel meer verkeer naar route Ypesteinerlaan-noord – Rosendaal, maar die zijn hierop ingericht en binnen het dorp worden veel knelpunten verholpen of voorkomen. Het adviesbureau vindt B met enkele aanvullende maatregelen het beste.

Het college sluit zich bij Goudappel aan. Wethouder Rob Opdam: “Goudappel concludeert dat een aansluiting op de A9 eigenlijk al nodig is. Dit sluit ook aan bij wat we eerder hebben vastgesteld in het verkeersbeleid en in het coalitieakkoord. Wel is duidelijk dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Het college van B&W stelt de gemeenteraad daarbij voor om met maatregelpakket B te kiezen voor een ingrijpende maar heldere oplossing. We begrijpen heel goed dat de impact op de leefomgeving groot is voor de bewoners langs de wegen waar het drukker wordt. Maar het verkeersaanbod wordt vergelijkbaar aan wat nu door de Stationsweg rijdt, terwijl de fietsers daar gewoon op de rijbaan tussen het autoverkeer rijden.”

Stemt de gemeenteraad in met het collegevoorstel, dan volgen daarop de benodigde verkeersbesluiten voor het kunnen nemen van de maatregelen. De uitvoering wordt gedaan wanneer de A9-aansluiting gereed is. Voor de tussengelegen tijd wordt gekeken naar tijdelijke oplossingen voor knelpunten, zoals op de Stationsweg.
Pin It
Bekeken: 346x