Maandag lagen de woningbouwplannen aan de Ambachtsweg op tafel bij de raadscommissievergadering van Heiloo. Sprekers gaven aan dat buurtbewoners er liever alleen nog rijtjeshuizen bij hebben, en dat er overlast in de buurt is. Ook willen ze meer groen. Het soort woningen zal niet veranderen, maar het college is bereid om waar mogelijk problemen aan te pakken en groen bij te planten.

Aanvankelijk zouden er acht rijtjeshuizen op de nummers 22-24 worden gebouwd, maar de gemeenteraad verlangde aanpassing. In het coalitieakkoord staat het streven om op inbreilocaties "maximaal sociaal" te bouwen. En zo werd het rechter hoekhuis geofferd voor drie sociale koopwoningen. Verder staan op nummer 78 vier koophuizen ingetekend en op nummer 60 ernaast vijftien appartementen, waarvan zes voor sociale verkoop. Een ruime meerderheid in de raad is voor de plannen, en de raadscommissie raadt het college van B&W dan ook met een meerderheid aan om groen licht te geven voor de ontwerpbestemmingsplannen.

De buurtbewoners hadden nog wel meer op hun verlanglijstje. Ze willen aanpak van de overlast die ze ervaren, onder andere van foutparkeerders, drugsdealers in de buurt en illegale bewoning van een nabijgelegen bedrijfspand. Ook willen ze meer groen.

De fracties van Heiloo-2000 en VVD kondigen een motie aan voor de aanpak van de overlast en de karige hoeveelheid openbaar groen. De overlast is echter vooral een kwestie voor de politie. Groenwethouder Antoine Tromp zegde toe in gesprek te zullen gaan met bewoners voor meer groen.

De ontwerpbestemmingsplannen komen ter inzage op 3 november.
Pin It
Bekeken: 267x