De aangifte van werkorganisatie BUCH tegen de ambtenaar die verantwoordelijk was voor een groot IT-project is door het Openbaar ministerie (OM) geseponeerd. De Officier van Justitie stelde dat er "onvolkomenheden" waren geconstateerd, maar dat er "geen sprake is van voldoende wettig en overtuigend bewijs van strafbare feiten". De BUCH-directie heeft laten weten zich bij het besluit neer te leggen en geen vervolgstappen te nemen.

In juni 2020 ontsloeg de BUCH-directie de Bergense ICT-ambtenaar op staande voet en deed tegen hem aangifte van valsheid in geschrifte, oplichting en ambtelijke corruptie. Dit ondanks dat er geen bewijs uit een uitgebreid onderzoek door Hoffman Bedrijfsrecherche boven kwam drijven. De ex-ambtenaar stapte naar de rechter en kreeg uiteindelijk 75.000 euro vanwege onterecht ontslag en 2.600 euro ter vergoeding van de gerechtelijke kosten. De BUCH heeft inmiddels meerdere rechtszaken rond het IT-project verloren.

Nu de aangifte definitief van tafel is, rest nog de strijd tussen de BUCH en de twee ICT-bedrijven die betrokken zijn bij het project. De BUCH meent dat de ICT-bedrijven teveel uren hebben gefactureerd en vordert 487.000 euro terug. De rechtbank wees de vorderingen in december 2021 af, maar de BUCH ging tegen die beslissing in hoger beroep. De planning is dat het hoger beroep begin 2023 inhoudelijk wordt behandeld.

Eén van de bedrijven, CA-Mijn-IT, heeft op zijn beurt een schadeclaim van 1,8 miljoen euro ingediend tegen de BUCH omdat het een aantal facturen weigert te betalen en omdat het bedrijf imagoschade zou hebben opgelopen door de hele affaire. Deze claim staat 'op pauze' tot het hoger beroep is afgehandeld. "Deze uitkomst van de officier van justitie sterkt ons in onze zaak tegen de BUCH en dat onze schadeclaim die wij vorige week hebben ingediend van 1.8m terecht is."Dit sterkt ons in onze zaak tegen de BUCH en dat onze schadeclaim die wij vorige week hebben ingediend van 1.8m terecht is", zo laat Jeroen Camijn, directeur van CA-Mijn-IT, Duinstreek Centraal weten.

Volgens de uitspraken van verschillende rechtbanken lijkt het er sterk op dat de BUCH Europese aanbestedingsregels bij ICT-projecten wilde omzeilen. Door de ICT-platformen van de vier gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo 'gelijk te trekken' en 'met elkaar te verbinden' kon er jaarlijks 2,6 miljoen euro worden bespaard, bijvoorbeeld op dubbele licenties voor software. Het project kostte 770.000 euro om ICT-specialisten langer in dienst te houden die al bekend waren met de ICT-systemen binnen de BUCH. De BUCH wilde geen Europese aanbesteding, omdat dat maanden zou duren en de specialisten die ze ervoor op het oog had, dan misschien wel ondertussen andere klussen hadden aangenomen.
Het leidde tot een creatieve manier van opdracht verstrekken en factureren. Dat moest verbloemen dat de aanbestedingsregels voor overheden waren overtreden. Het project werd daarna goedgekeurd door de vier gemeenteraden en de vier gemeentesecretarissen van de BUCH. De besparing werd na aftrek van de kosten alvast ingeboekt in de meerjarenbegrotingen van de vier gemeenten. Nadat er wijzigingen waren in het management van de BUCH, ontstonden er twijfels over het project en de facturen. Al snel werden conclusies getrokken dat er mogelijk werd gefraudeerd. Hoffman Bedrijfsrecherche werd ingeschakeld en de sleutelfiguur binnen de BUCH werd op staande voet ontslagen.
Bij het Openbaar Ministerie werd aangifte gedaan van fraude. Op rekeningen van de aannemer en onderaannemers werd beslag gelegd. Bij de daaropvolgende rechtszaken wist de BUCH echter niets hard te maken. De ICT-specialisten konden hun kant van het verhaal echter wel onderbouwen met stukken. Daardoor wonnen zij in 2020 al meteen de rechtszaak tegen de beslaglegging op hun rekeningen. De ontslagen projectmedewerker won in 2020 ook zijn rechtszaak en moest van de rechter achterstallig loon en een flinke schadevergoeding krijgen. In hoger beroep kreeg de man zelfs nog een hogere schadevergoeding: 75.000 euro. Een schadevergoeding van een half miljoen die door de BUCH was geeist van de ICT-bedrijven, werd door de Haagse rechtbank afgewezen. De eisen van de BUCH waren zo slecht onderbouwd, dat de BUCH volgens de rechter het recht verspeelde om de gebreken in de bewijsvoering te herstellen. Tegen die uitspraak is de BUCH weer in hoger beroep gegaan.

Pin It