Het aantal WW-uitkeringen dat in regio Alkmaar wordt verstrekt is in juni weer verder afgenomen. Tegelijkertijd nam de arbeidskrapte toe. Gemeente Bergen ging deze keer aan kop, met 7,7 procent minder WW'ers, tegenover 2,5 procent nationaal. Het UWV wijt de landelijke afname zowel aan seizoensinvloeden als aan verder economisch herstel na de coronacrisis.

Alkmaar volgde Bergen met een WW-daling van 4,7 procent, Heiloo met 2,8 procent en Dijk en Waard met een bescheiden 1,7 procent. Daarmee is de arbeidskrapte verder toegenomen, al is die nog niet zo nijpend als in het midden van Nederland en Zeeland. Het percentage WW'ers op de regionale beroepsbevolking zit nog op slechts 1,5 procent, iets lager dan het landelijk gemiddelde.

De seizoensinvloeden binnen Noord-Holland Noord zijn terug te zien in de grote daling van het aantal WW-uitkeringen in de horeca & catering (18,5%) en de relatief kleine cultuursector (25%). Onder de grote sectoren zijn er aanzienlijke afnames in de detailhandel (6,0%), uitzendwerk (4,7%) en vervoer & logistiek (4,0%). Twee sectoren zagen een noemenswaardige stijging van het aantal WW'ers: landbouw, groenvoorziening & visserij (3,4%) en het onderwijs (3,0%). Sowieso de laatste stijging is slechts periodiek.
Pin It