Er ligt een principeakkoord voor een nieuw college in Heiloo. Dat heeft Heiloo 2000 bekendgemaakt, de winnaar van de verkiezingen die de afgelopen weken de leiding had bij de formatiebesprekingen. Heiloo-2000 streefde naar een coalitie met VVD en D66, en dat is gelukt. Daarmee kan Leon de Lange, burgemeester van Landsmeer en formateur, binnenkort zijn opdracht afronden.

De nieuwe coalitie voor de komende vier jaar gaat dus hoogstwaarschijnlijk bestaan uit Heiloo-2000, VVD en D66. Het nieuwe college krijgt drie wethouders. Het akkoord moet eerst nog worden doorgerekend en met de achterban worden besproken van de drie partijen, en met het CDA en Heiloo Lokaal. Mogelijk krijgt het akkoord ook de steun van deze twee partijen. De bedoeling is dat het nieuwe college op 13 juni aantreedt.

Overeenstemming hebben de drie partijen bereikt over een programma op hoofdlijnen. Daarmee wil de coalitie ruimte laten om in de komende vier jaar in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Met de organisaties en verenigingen in Heiloo gaat het nieuwe college om tafel om te horen welke problemen zij ervaren en welke knelpunten zij opgelost willen zien.

Of het CDA het akkoord gaat steunen, zoals Heiloo-2000, VVD en D66 graag zouden zien, is nog lang niet zeker. Na de verkiezingen pleitten zij voor een vierde wethouder met wonen en verduurzaming in diens portefeuille. Het CDA toonde zich ook kritisch over onder andere de drie verloren procedures bij de Raad van State. Daar ging de gemeente onderuit met de bestemmingsplannen voor de aansluiting op de A9, de nieuwe woonwijk Zandzoom en de reconstructie van de Vennewatersweg.
Pin It
Bekeken: 978x