De twaalf woningen die twee projectontwikkelaars willen bouwen aan de Ambachtsweg in Heiloo, gaan waarschijnlijk het levenslicht nooit zien. De acht rijtjeswoningen zijn voor de hogere inkomens en de vier twee-onder-een-kapwoningen kunnen ook niet tot de sociale sector worden gerekend. En de raadsfracties willen bij inbreilocaties altijd woningen voor de lagere inkomens, omdat er al genoeg duurdere woningen in Heiloo zijn.

De woningen moeten komen op de plek van oude bedrijfspanden op bedrijventerrein Oosterzij langs de Ambachtsweg, waar al de nodige woningbouw de bedrijvigheid heeft verdrongen. Honderd woningen zijn al te vinden aan ’De Lus’, het vierkant: een appartementengebouw in het midden en daar omheen woningen met een tuin.

De vier twee-onder-eenkapwoningen met daarachter enkele garageboxen zijn door projectontwikkelaar GTP Vastgoed ingetekend op de plek van een bedrijfshal aan de noordkant. Aan de zuidkant, op de voormalige locatie van kringloopwinkel Keer op Keer, zijn acht rijtjeshuizen ingetekend. Die plannen komen van projectontwikkelaar Ory. De prijzen worden hoger dan eerst voorgespiegeld, en behoren zeker niet tot de sociale woningbouw. Vrijwel alle partijen vonden dat er bij elk plan bij een inbreilocatie in Heiloo sociale woningbouw in het pakket moest zitten. Zeker nu het aandeel van sociale woningbouw in het woningbestand van Heiloo amper boven de 20% uitkomt. Annemarieke Nierop van de PvdA vond de redenering in de stukken waarom hier duurdere woningen iets zouden toevoegen aan de diversiteit van de woningen in de omgeving slecht onderbouwd in de stukken: "Je kunt zo naar je toe redeneren dat het echt lachwekkend wordt, en ik vind dat dat hier gebeurd is". Volgens haar werd de raad ’om de tuin geleid’ in de stukken. "Na lang puzzelen kon ik uit de tabellen opmaken dat er in deze voorstellen nul sociale woningen gebouwd zouden worden".

CDA-fractievoorzitter Hessel Hiemstra vond dat het college de plank mis had geslagen. "Je kunt je zelfs afvragen of de politieke antenne hier wel heeft aangestaan." Hij pleitte voor meer creativiteit bij de planvorming. Voor seniorenwoningen was de omgeving misschien niet geschikt omdat er geen winkels vlakbij waren, maar voor jongerenwoningen zou de omgeving wel heel geschikt zijn. Daarmee zouden de omwonenden wel eens problemen kunnen hebben, die juist wel enthousiast waren over de voorstellen voor meer woningen voor gezinnen uit de hogere inkomensklassen in de buurt.

D66-wethouder Peter van Diepen incasseerde de kritiek en beloofde het door te geven aan de projectontwikkelaars: "Dit is een duidelijk signaal.”
Pin It
Bekeken: 980x